Ajankohtaista

Enäjärven sinilevätilanne

 

Enäjärven kasviplanktonia ja leväpitoisuuksia on tutkittu osana vesienhoitotyötä ja myös Enäjärven suojeluyhdistys otaa järvestä ajoittain levänäytteitä. Haitallisten sinilevien eli syanobakteerien osuus näytteissä on ollut pääosin matala. Enäjärven ei ole mukana valtakunnallisessa tai alueellisessa sinileväseurannassa, jota tehdään säännöllisesti kesäisin.

Enäjärvessä levien määrä on lievästi rehevälle järvelle tunnusomainen. Lahtialueet ovat selkävesiä rehevämpiä. Sinilevien lievää runsastumista järvessä on havaittu ajoittain, mutta se on ollut lyhytaikaista ja määrät ovat ollet vähäisiä. Virkistyskäyttöä haittaavia levien massaesiintymisiä järvessä ei ole todettu. Järviveden käyttö saunassa löylyvetenä on riski, jos rannalla todetaan levää.

Enäjärvessä tehdyt levähavainnot voi lähettää tiedoksi suojeluyhdistyksen hallitukselle.

 

Teksti: Heli Vahtera

NUOTTAUS su 26.9.2021 klo 10 alkaen Terävän rannassa Mustlahden kylässä

Kesällä hankittuja taitoja kokeillaan nyt syysparvien pyyntiin. Vesien viiletessä särkikalat parveutuvat ja on mahdollista saada suuriakin saaliita. Kesän nuottaajista on koottu watsup-ryhmä, johon pääsee liittymään allekirjoittaneelle soittamalla. Mukaan mahtuu, tervetuloa jatkamaan pitkää perinnettä.

Rannassa palaa nuotio ja urakan jälkeen on kilometrin päässä tarjolla savusauna ja -peuraa. Oma pyyhe.

Nuottaus tapahtuu Lapinsaaren eteläpuolella, kilometri Enäjärven sahalta pohjoiseen. Autot jätetään asvalttitien ja Teräväntien risteykseen, josta kävelyä 800 m.

Säävaraus, varmistaa voi:

Rolf Oinonen 040 839 8528

RANTAKALATAPAHTUMAA ei tänä syksynä järjestetä. Syynä on epävarmuus muikkukannan vahvuudesta outojen jäätalvien ja hellekesien jäjiltä. Palataan toivottavasti aiheeseen vuoden kuluttua.

Vesikasvien niitto

Linkki Ympäristöhallinnon verkkosivuille, joilta löytyy tietoa vesikasvien niitosta ja hankkeiden suunnittelusta: Ymparisto.fi - Vesikasvien niitto

Muistutus nopeusrajoituksesta

Hei,

Suojeluyhdistys muistuttaa, että Enäjärven kaikilla osilla on 10 km/h nopeusrajoitus voimassa ympäri vuoden. Nopeusrajoitusta on myös noudatettava ja se koskee niin moottoriveneitä kuin vesiskoottereita. Tänä kesänä on Enäjärvellä tehty tavallista enemmän havaintoja nopeusrajoituksen ilmeisestä rikkomisesta ja häiritsevästä kovavauhtisesta ajamisesta nopeilla veneillä ja skoottereilla. Nopeusrajoitus on säädetty ennen kaikkea järven herkän luonnon suojelemiseksi. Lisäksi Enäjärvi on monin osin kapea, ja kovavauhtinen ajelu aiheuttaa häiriötä eläimistölle ja ranta-asukkaille melun sekä aaltojen muodostumisen kautta. Nopeusrajoitus 10 km/h koko Enäjärven alueella on virallinen perustuen Uudenmaan ja Turun ja Porin lääninhallitusten päätöksiin 28.7.1993, KHO:n vahvistamana 7.10.1994 siten, että moottoriveneillä kuitenkin saa nopeusrajoitusta noudattaen ajaa myös Uitsalmen läpi touko- kesäkuussa.  
Hallitus