Ajankohtaista

Enäjärven kalastusyhdistyksen vuosikokous

Enäjärven kalastusyhdistyksen vuosikokous pidetään 9.4.2022 klo 12 Kivihovin kokoustilassa.

Kokouksen jälkeen pidetään Suomusjärven-Taipaleen-Laidikkeen osakaskunnan vuosikokous.

Terveisin
Juhani Koitto

Enäjärven sinilevätilanne

 

Enäjärven kasviplanktonia ja leväpitoisuuksia on tutkittu osana vesienhoitotyötä ja myös Enäjärven suojeluyhdistys otaa järvestä ajoittain levänäytteitä. Haitallisten sinilevien eli syanobakteerien osuus näytteissä on ollut pääosin matala. Enäjärven ei ole mukana valtakunnallisessa tai alueellisessa sinileväseurannassa, jota tehdään säännöllisesti kesäisin.

Enäjärvessä levien määrä on lievästi rehevälle järvelle tunnusomainen. Lahtialueet ovat selkävesiä rehevämpiä. Sinilevien lievää runsastumista järvessä on havaittu ajoittain, mutta se on ollut lyhytaikaista ja määrät ovat ollet vähäisiä. Virkistyskäyttöä haittaavia levien massaesiintymisiä järvessä ei ole todettu. Järviveden käyttö saunassa löylyvetenä on riski, jos rannalla todetaan levää.

Enäjärvessä tehdyt levähavainnot voi lähettää tiedoksi suojeluyhdistyksen hallitukselle.

 

Teksti: Heli Vahtera

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun vuodelta 2021!

Maksu on 15 euroa, perheenjäseniltä saman verran ja yhteisöjäsenmaksu on 150 euroa.

Yhdistyksen tilinumero:

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI46 4006 0010 0399 78

Ilmoitathan myös sihteerille, mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet.

Vesikasvien niitto

Linkki Ympäristöhallinnon verkkosivuille, joilta löytyy tietoa vesikasvien niitosta ja hankkeiden suunnittelusta: Ymparisto.fi - Vesikasvien niitto