Ajankohtaista

Vuosikokous on pidetty

ja pöytäkirjan sekä siihen liittyvät asiakirjat voit lukea julkaisuista.

HUOM! Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen.

 

KOKOUSKUTSU

 

Enäjärven suojeluyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS pidetään lauantaina 26.09.2020 klo 14.00 Kitulan kulttuuripysäkissä, Kitulantie 11, 25410 Suomusjärvi.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan läsnä olevat
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan seuraavaa toimintakautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden
9. Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan palkkioista ja muista korvauksista
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. Kokouksen päättäminen. Todettiin, että muita asioita ei ole esitetty yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi kirjallisesti yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Erovuoroiset 2020 ovat Keijo Liski, Hannu Lumme ja Helena Olkinuora

 

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

Hallitus

 

Kokousjärjestelyissä noudatetaan koronaviruksen johdosta annettuja kokouksen ajankohtana voimassaolevia viranomaisohjeistuksia. Tämän johdosta ja kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumaan kokoukseen viim. 21.09.2020 s-postiin () tai tekstiviestillä (040-5639839).

Uusia päivityksiä...

Luvy:n sivuilla sekä joka kuukausi uusi vedenkorkeuden seurantagraafi. Käy tutustumassa.

Siirtymäajan loppumisesta lähes vuosi, mutta jätevesijärjestelmä uusimatta?

Siirtymäaika herkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi 31.10.2019. Jos järjestelmä on vielä saneeraamatta tai siirtymäajan voimassaolo on epävarma, hajajätevesihankkeen neuvojat auttavat asiassa eteenpäin.