Ajankohtaista

 Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston uutiskirje, kesäkuu 2021

Enäjärven suojeluyhdistys on mukana Valonian toiminnassa. Ohessa on linkki Valonian sivuille, joilta löytyy tietoa muun muassa ajankohtaisista hankkeista ja projekteista sekä siitä, miten mökkiläiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa vesistöjen tilaan.
 

Uusia päivityksiä...

Luvy:n sivuilla sekä joka kuukausi uusi vedenkorkeuden seurantagraafi. Käy tutustumassa.

Vieraspedot kuriin loukuttamalla!

Supikoira ja minkki on määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. Näistä kahdesta etenkin supikoiria tavataan runsaasti Enäjärven ympärillä, sillä ne viihtyvät rehevillä rannoilla sekä metsien ja peltojen mosaiikkimaisemassa. Myös minkkiä tavataan alueella jonkin verran. Vieraspetojen haitallisuus perustuu etenkin siihen, että ne syövät metsäkanalintujen sekä vesilintujen poikasia ja munia. Enäjärvessäkin asustaa useita vaarantuneita lintulajeja, joiden elinvoimaisuuteen vieraspedoilla on suuri vaikutus. Molemmat vieraspedoista ovat taitavia uimareita, jolloin saarissakaan pesivät linnut eivät ole niiltä turvassa. Erityisesti minkki voi aiheuttaa saarissa suurta tuhoa lintujen pesinnälle. Supikoirat myös levittävät useita haitallisia tauteja, kuten kettusyyhyä eli kapia, joka voi tarttua myös lemmikeihin sekä ihmisiin.

Siirtymäajan loppumisesta lähes vuosi, mutta jätevesijärjestelmä uusimatta?

Siirtymäaika herkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi 31.10.2019. Jos järjestelmä on vielä saneeraamatta tai siirtymäajan voimassaolo on epävarma, hajajätevesihankkeen neuvojat auttavat asiassa eteenpäin.