Ajankohtaista

LIIKA VALOKO TURHAA?  - KYLLÄ

Nykyään puhutaan ja kirjoitetaan paljon valosaasteesta. Mitä se on?

Jo aikoinaan tehdyn tutkimuksen mukaan ovat mökkiläiset perinteisesti paenneet liikaa valoa maaseudun rauhaan. Kuitenkin valon käyttö on lisääntynyt huomattavasti aina korkeatasoisemmin varusteltujen mökkien tultua rannoillemme.

Välttäkäämme horisontin yläpuolelle suuntautuvaa tarpeettoman voimakasta valaistusta, joka ei ole tarpeen turvallisuuden tai viihtyisyyden kannalta. Kun valaisimesta lähtevä valonsäde jää horisontin alapuolelle, ei valoa pääse karkuun taivaalle. Valaisimen tehoa voidaan säätää alemmaksi, jolloin saavutetaan myös taloudellisia säästöjä. Lisäksi turhaa yöllistä valaisemista voi rajoittaa ajastimilla. Annetaan naapureillemme yön hämäryys ja pimeys.

Voimmeko pitää luontaisen hämäryyden ja pimeyden häviämistä vakavasti otettavana ympäristöhaasteena? Sehän  vaikuttaa meidän ihmisten lisäksi myös eliöstöön, joka on tottunut säännönmukaiseen pimeän ja luonnonvalon vaihteluun. Meille kaikille olisi varmasti miellyttävämpää, jos kesäasunnoillamme kajastuisi maltillinen ja tunnelmallinen valaistus. Välttäkäämme ns. ylivalaisua ja sovittakaamme valaistus kulloisenkin tarpeen mukaan.

Vapaa-ajan ja rentoutumisen kannalta on erityisen tärkeää mahdollisuus keinovalottomaan ympäristöön.

Nopeusrajoitus  Enäjärvellä

Nyt, kun veneilykausi on alkanut, muistutamme kaikkia veneilijöitä ja vesiskoottereilla ajavia nopeusrajoituksesta, joka järvellämme on 10 km tunnissa. Nopeusrajoituksella tähdätään ennen kaikkea siihen, että järvemme linnusto saisi pesimärauhan ja muutenkin otolliset olosuhteet poikasten ollessa pieniä. Tarkoituksena on myös edistää asukkaiden ja kesämökkeilijöiden viihtyvyyttä. Muutoinkin turhaa polttomoottorilla ajoa on melu- ja ympäristösyistä hyvä välttää.

Järvellämme on ollut voimassa 10 km tunnissa nopeusrajoitus jo vuodesta 1993 Uudenmaan ja Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä. Asiasta on muistuttamassa kyltit muutaman järvelle vievän tien varrella ja lisäksi yhdistys on hankkinut virallisia uusia nopeusrajoitusmerkkejä, joista osa on jo pystytetty ja loput pystytetään tulevana kesänä.

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun vuodelta 2019!

Maksu on 15 euroa, perheenjäseniltä saman verran ja yhteisöjäsenmaksu on 150 euroa.

Yhdistyksen tilinumero:

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki FI46 4006 0010 0399 78

Ilmoitathan myös sihteerille, mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet.