Ajankohtaista

Muistutus nopeusrajoituksesta

Hei,

Suojeluyhdistys muistuttaa, että Enäjärven kaikilla osilla on 10 km/h nopeusrajoitus voimassa ympäri vuoden. Nopeusrajoitusta on myös noudatettava ja se koskee niin moottoriveneitä kuin vesiskoottereita. Tänä kesänä on Enäjärvellä tehty tavallista enemmän havaintoja nopeusrajoituksen ilmeisestä rikkomisesta ja häiritsevästä kovavauhtisesta ajamisesta nopeilla veneillä ja skoottereilla. Nopeusrajoitus on säädetty ennen kaikkea järven herkän luonnon suojelemiseksi. Lisäksi Enäjärvi on monin osin kapea, ja kovavauhtinen ajelu aiheuttaa häiriötä eläimistölle ja ranta-asukkaille melun sekä aaltojen muodostumisen kautta. Nopeusrajoitus 10 km/h koko Enäjärven alueella on virallinen perustuen Uudenmaan ja Turun ja Porin lääninhallitusten päätöksiin 28.7.1993, KHO:n vahvistamana 7.10.1994 siten, että moottoriveneillä kuitenkin saa nopeusrajoitusta noudattaen ajaa myös Uitsalmen läpi touko- kesäkuussa.  
Hallitus

Vieraspedot kuriin loukuttamalla!

Supikoira ja minkki on määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. Näistä kahdesta etenkin supikoiria tavataan runsaasti Enäjärven ympärillä, sillä ne viihtyvät rehevillä rannoilla sekä metsien ja peltojen mosaiikkimaisemassa. Myös minkkiä tavataan alueella jonkin verran. Vieraspetojen haitallisuus perustuu etenkin siihen, että ne syövät metsäkanalintujen sekä vesilintujen poikasia ja munia. Enäjärvessäkin asustaa useita vaarantuneita lintulajeja, joiden elinvoimaisuuteen vieraspedoilla on suuri vaikutus. Molemmat vieraspedoista ovat taitavia uimareita, jolloin saarissakaan pesivät linnut eivät ole niiltä turvassa. Erityisesti minkki voi aiheuttaa saarissa suurta tuhoa lintujen pesinnälle. Supikoirat myös levittävät useita haitallisia tauteja, kuten kettusyyhyä eli kapia, joka voi tarttua myös lemmikeihin sekä ihmisiin.

 Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston uutiskirje, kesäkuu 2021

Enäjärven suojeluyhdistys on mukana Valonian toiminnassa. Ohessa on linkki Valonian sivuille, joilta löytyy tietoa muun muassa ajankohtaisista hankkeista ja projekteista sekä siitä, miten mökkiläiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa vesistöjen tilaan.
 

Uusia päivityksiä...

Luvy:n sivuilla sekä joka kuukausi uusi vedenkorkeuden seurantagraafi. Käy tutustumassa.