Vesikasvien niitto

Linkki Ympäristöhallinnon verkkosivuille, joilta löytyy tietoa vesikasvien niitosta ja hankkeiden suunnittelusta: Ymparisto.fi - Vesikasvien niitto