Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on nyt osa Luonnonvarakeskusta