Perustiedot Suomen kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistä, siis myös Enäjärvestä