Toiminta

ENÄJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TOIMINTAA

Yhdistys on lähettänyt jäsenilleen vuosittain jäsenkirjeitä, joissa on esitelty monipuolisesti Enäjärven suojeluun liittyviä asioita ja yhdistyksen toimenpiteitä. Seuraavassa lyhyesti eräistä toimintamuodoistamme:

  • Yhdistys on saanut vuosittain Sammatin kunnan jätevedenpuhdistamon ja jätevesien laskupaikkana olevan vesistön velvoitetarkkailutulokset. Tuloksia on selostettu jäsenkirjeissä sanoin ja kuvin. Sammatin puhdistamo on aikaisemmin toiminut lähes poikkeuksetta heikosti, mutta muutamana viimevuotena puhdistamo on saatu toimimaan osittain toivotulla tavalla ja vuodesta 2003 lähtien myös biologisen hapenkulutuksen poiston suhteen, kun sakokaivolietteiden vastaanotto puhdistamolla lopetettiin.