Vedenpinnan korkeus

Vedenpinnan korkeuskäyrä 2007 – 2019

Kahdentoista vuoden vedenpinnan korkeuskäyrä mitattuna Salmen sillan asteikolta. Heinäkuun 15. päivä lukema oli 25 cm eli n. 10 cm korkeammalla kuin edellisvuonna 2018.vedenkorkeus 2007 2019

17.7.2019

Enäjärven pinnankorkeuden vaihteluista

Enäjärven keskimääräiseksi pinnankorkeudeksi on mainittu peruskartoissa 57,50 m N60-järjestelmässä. Suomusjärven kunnan toimesta on vuodesta 1977 lähtien havainnoitu Enäjärven veden pinnankorkeutta Uitsalmen sillan virtapilarissa olevalta vedenkorkeusasteikolta. Tämän asteikon nollataso N43+57,00 m.

Vedenkorkeushavainnot eivät ole olleet säännöllisiä, vaan ne ovat ajoittuneet 1970-1980 luvuilla pääasiassa matalien ja korkeiden vedenkorkeuksien aikaan. 1990-luvun puolivälistä lähtien havaintoja on tehty säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa läpi vuoden.