Enäjärven vedenpinnan korkeudet

Enäjärven Luusuaan Myllyojaan Jaarnin sillan yläpuolelle rakennettiin vuoden 2018 elokuussa ympäristölupaviraston päätöksen mukainen pohjapato. Pohjapadon pituus Myllyojan laskusuunnassa on 4,50 m ja leveys virran suunnassa 0,50 m. Padon reunoilla harjakorkeus saa olla enintään N60 + 57,25 m ja keskellä olevan 1,5 m leveän aukon pohjakorkeus enintään N60 + 57,10 m. Pato oli päätöksen mukaan lisäksi tehtävä siten, että siitä virtaa vettä Myllyjokeen aina vähintään 150 l/s.

Päätöksen korkeustaso on eri kuin Uitsalmen sillan korkeusasteikon. Päätös on vuoden 1960 tarkkavaaitustasossa N60 ja Uitsalmen sillan korkeusasteikko on vuoden 1943 tarkkavaaitustaso N43. Uitsalmen sillan korkeusasteikon 0-piste on N43+57,00 m, joka päätöksen tasossa on N60 + 57,08 m.

Enäjärven vedenkorkeudet on arvioitu päätöstä tehtäessä vuosina 1977–1999 tehtyjen havaintojen perusteella seuraaviksi:

  • Ylivedenkorkeus (HW1/20) N60 + 58,00 m
  • Keskiylivedenkorkeus (MHW) N60 + 57,80 m
  • Keskivedenkorkeus (MW) N60 + 57,50 m
  • Keskialivedenkorkeus (MNW) N60 + 57,20 m
  • Alivedenkorkeus (NW1/20) N60 + 57,10 m

Enäjärven vedenkorkeudet vuoden 2007 alusta toukokuulle 2019 asti on esitetty tarkkavaaitustasossa N43 yllä kohdassa Toiminta/Tutkimustyötä/Vedenkorkeus.

Pohjapadon rakentamista koskevan päätöksen mukaista Enäjärven tarkkailusuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, mutta Enäjärven vedenkorkeutta havainnoidaan säännöllisesti sekä Uitsalmen sillan asteikolla että padolla. Havainnot osoittavat, että vedenkorkeus Uitsalmen sillan asteikolla voi olla jopa 15 cm korkeampi kuin pohjapadolla johtuen mm. tuulista ja ilmanpaineesta.

Padon rakentamisen jälkeen vedenkorkeus järvessä laski ennätyksellisen alas. Viime kesänä vedenkorkeus oli tavanomainen. Talvisateet puolestaan nostivat järven vedenpinnan Enäjärvellä kuten muillakin järvillä erittäin ylös. Nyt vedenkorkeus Enäjärvessä on normaali. Mitatut vedenkorkeudet 1.7.2019 alkaen tarkkavaaitustasossa N60 padolla ja Uitsalmen sillalla on esitetty alla olevassa kuvassa.

Enäjärven vedenkorkeutta tarkkaillaan uuden ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan sekä Uitsalmen sillan asteikolta että järven luusuassa Lauttaveden puolella olevalta asteikolta kerran viikossa. Lauttavedellä oleva asteikko on Jaarnin yksityistien vieressä paikassa, jonne yleisö pääsee helposti. Vedenkorkeus siinä on sama kuin pohjapadolla. Järven ollessa jäässä asteikot luetaan joka toinen viikko.

Alla tuoreet vedenkorkeustiedot Enäjärveltä. Tarkkasilmäinen lukija huomaa, että Lauttaveden vedenkorkeus oli edellisessä käyrässä 15.10.2020 alkaen vähän alempana kuin tässä. Syy on se, että vedenkorkeuden havainnointi pohjapadolla loppui tuolloin ja siirtyi järven puolelle Lauttavedelle. Lauttaveden asteikon 0-piste on 4 cm korkeammalla kuin pohjapadon alin kohta, johon havainnointi aikaisemmin perustui. Tämä jäi heti huomaamatta. Nyt virhe on korjattu.

 

Lea Siivola

 

 vedenkorkeus 17.4. 2023

Kuvaaja päivitetty 17.4. 2023